ไทม์ไลน์ของกฎหมายคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศไทย

Bitcoin ถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่?