Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าแรก

กฎหมายไทย

ครอบครัว

ธุรกิจ

ทรัพย์สิน

อื่นๆ

บริการออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารยูโอบี(ข้อมูล)

ค้นหาเว็บไซต์ของเรา

|
084-471-5775
  • English (UK)
  • fr-FR
  • English (UK)
Consultation

 ธนาคารยูโอบี

ข้อมูลดังต่อไปนี้ได้รับจากธนาคารยูโอบี จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2551 โปรดทราบว่าข้อมูลอาจจะไม่เหมือนกันกับในปัจจุบันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดหนึ่งสู่อีกจังหวัดหนึ่ง แต่จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ดี


1. เอกสารที่จำเป็นในการเปิดบัญชีธนาคาร

- การธนาคารส่วนบุคคล

- หนังสือเดินทาง

- ใบอนุญาตทำงาน

- การธนาคารธุรกิจ

- เอกสารรับรองบริษัท

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- รายละเอียดของวัตถุประสงค์

- หน้าที่ของบริษัท

- รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

- การจดทะเบียนธุรกิจ

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เอกสารกรรมการบริษัท

บัตรประจำตัวประชาชนไทย ทะเบียนบ้าน

ชาวต่างประเทศ - หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน

เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองภายใน 1 เดือน

2. สำหรับบัตรเครดิต

คุณต้องทำงานในประเทศไทย มีบัญชีธนาคารไทย เอกสารที่ต้องใช้แบบเดียวกัน (ด้านบน) และเอกสารใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีธนาคารไทย)

สำหรับการธนาคารธุรกิจ คุณต้องจดทะเบียนบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรเครดิตยูโอบีวีซ่า

(GOLD) UOB VISA

(คลาสสิค)

- รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

- 15,000 บาทขึ้นไป

- ประวัติการจ้างงานอย่างน้อยหนึ่งปี

- อายุของผู้ถือบัตรหลัก 20 ปีขึ้นไป

อายุผู้ถือบัตรเสริม ผู้ถือบัตรรายแรกที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท สามารถขอบัตรเสริมได้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

สิทธิพิเศษ

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ ค่าธรรมเนียมรายปีปีที่ 1 ยกเว้นสำหรับบัตรหลักและบัตรเสริมและฟรีสำหรับปีต่อไป เมื่อคุณใช้จ่ายผ่านบัตรแบบคลาสสิคเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อปีหรือ 50,000 บาทต่อปีสำหรับบัตรทองหรือใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน

วงเงินสูงสุด 350,000 บาทสำหรับบัตรทอง และ 90,000 บาทสำหรับบัตรคลาสสิค

ขณะนี้คุณสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100% ของวงเงินเครดิตที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งที่รับบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดที่ตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศและทั่วโลก

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีทุกๆ 20 บาท สมาชิกบัตรจะได้รับ 1 คะแนน คะแนนสะสมสามารถใช้แลกรับของขวัญฟรี เช่น แพ็คเกจท่องเที่ยวพิเศษ ตั๋วเครื่องบินทั้งขาเข้าและขาออก หรือแปลงเป็นรอยัลออร์คิดพลัส 2.5 คะแนน: 1 ไมล์

บริการโทรศัพท์ผ่านธนาคาร UOB บริการสอบถามข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงและทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตผ่านโทรศัพท์ 0-2285-1555

การชำระเงินสามารถทำได้โดยการหักบัญชีธนาคารผ่านตู้ยูโอบีผ่าน UOB CyberBanking www.uob.co.th หรือเคาน์เตอร์ UOB ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ่ายที่ไปรษณีย์ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากสถานที่ชั้นนำกว่า 120,000 แห่งทั่วประเทศ และมีผู้ค้า 23 ล้านรายทั่วโลก

เอกสารที่ต้องใช้

ลูกจ้าง

- สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

- หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (รายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท)

- สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

- หนังสือยินยอม

ข้าราชการ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและชื่อผู้สมัคร)

- หนังสือรับรองการจ้างงานเพื่อรับรองเงินเดือนตำแหน่ง / ตำแหน่ง

- สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

- หนังสือยินยอม

เจ้าของธุรกิจ

- สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

- สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

- สำเนาทะเบียน บริษัท กับกระทรวงพาณิชย์

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

- หนังสือยินยอม

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับบัตร UOB

รายการบัตรทอง และบัตรคลาสสิค

1. ค่าธรรมเนียม

1.1 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

- บัตรหลัก 750 บาท 500

- บัตรเสริม - -

1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี - -

- บัตรหลัก 1,200 บาท 600 บาท

- บัตรเสริม 600 บาท 300 บาท

2. ค่าบริการ

2.1 อัตราดอกเบี้ยสำหรับการชำระเงินขั้นต่ำ 20% p.a. *

2.2 เบิกเงินสดล่วงหน้า 3% ของจำนวนเงินที่เบิกใช้ล่วงหน้า **

2.3 สำเนาสลากขาย 200 บาทต่อรายการ

2.4 สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร 100 บาทต่อรายการ

2.5 การตรวจสอบธุรกรรม 200 บาท / รายการ

2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

2.7 บัตรทดแทน 200 บาท / ครั้ง

3. คุณจะได้รับสินเชื่อหรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือรถหรือไม่? เป็นเรื่องยากที่จะได้รับ โดยปกติแล้วจะต้องมีสัญชาติไทย ต้องมีรายได้ และอยู่ในประเทศไทย ปกติจะต้องมีผู้ค้ำประกันสำหรับคนต่างด้าวโดยบุคคลสัญชาติไทย

ถ้ามีภรรยาไทยก็ต้องมีรายได้อย่างน้อยสามเท่าสูงกว่าค่างวดผ่อนชำระ และมีบัญชีธนาคารไทย ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสาร: - บัตรประชาชน

- ทะเบียนบ้าน

- หนังสือรับรองรายได้หรือเงินเดือน

- สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

- ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ของคู่ผู้สมัครและคู่สมรส

- สำเนาโฉนดที่ดินและสัญญาซื้อขาย

 

Online appointment
Let's Talk!
Click below to make an appointment to speak on the phone, video-call by Skype, or visit our office.
Schedule Now