แบบคำขอใบอนุญาติทำงานที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

(กรุณาเช็คข้อมูลที่เว็ปไซต์ของกระทรวงแรงงาน เพราะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรื่อยๆ)