ชาวต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทย: 40 ล้านบาท = 1 ไร่