การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย

1) มีข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่?

ตอบ: มี ธุรกิจของคนต่างด้าวในปี 2542 ชาวต่างชาติถูกจำกัดจากความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในบริษัทซึ่งได้มีการกำหนดไว้ในนั้น

2) ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของส่วนใหญ่หรือเป็นเจ้าของทั้งหมด 100% ในบริษัทได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ ถ้าธุรกิจของบริษัทไม่ได้สงวนไว้สำหรับคนไทยหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ แต่ในกรณีที่เป็นหน่วยงานต่างประเทศภายใต้การกระทำของนักธุรกิจต่างชาติ และมีใบอนุญาต หรือการขอมีใบอนุญาตอาจจะจำเป็นในการทำงาน

3) ประเภทขององค์กรธุรกิจที่สามารถจดทะเบียนมีอะไรบ้าง?

ตอบ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานสาขา บริษัทจำกัด สำนักงานใหญ่ในการดำเนินงานในระดับภูมิภาค สำนักงานตัวแทน และสำนักงานภูมิภาคอื่นๆ

4) ใช้เวลานานแค่ไหนในการจัดตั้งบริษัทเอกชน?

ตอบ: นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2551 การดำเนินการมีความรวดเร็วมากขึ้น ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมเอกสาร และใช้เวลาเพียง 1 วันในการจดทะเบียนบริษัท 

5) จำนวนผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมายไทยต้องมีอย่างน้อยกี่คน?

ตอบ: บริษัทจำกัด ณ ปัจจุบันจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน ซึ่งก่อนหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2551 กำหนดให้มีอย่างน้อย 7 คน  และก่อนหน้ากว่านั้นอีกจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 15 คน

6) จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามภายใต้กฎหมายไทยต้องมีอย่างน้อยกี่คน?

ตอบ: ต้องมีอย่างน้อย 1 และสามารถมีได้มากกว่าหนึ่ง

7) ชาวต่างชาติสามารถเป็นกรรมการหรือไม่?

ตอบ: ได้

8) กรรมการจำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่?

ตอบ: ไม่

9) กรรมการต้องและ / หรือผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยหรือไม่?

ตอบ: ไม่จำเป็น โดยทั่วไปยกเว้นในกรณีของบริษัทจํากัดที่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกของคณะกรรมการจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย

10) อายุเท่าไหร่สามารถเป็นผู้ถือหุ้นได้?

ตอบ: จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปีบริบูรณ์