Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าแรก

กฎหมายไทย

ครอบครัว

ธุรกิจ

ทรัพย์สิน

อื่นๆ

บริการออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

สิทธิเก็บกินออนไลน์

ค้นหาเว็บไซต์ของเรา

|
084-471-5775
  • English (UK)
  • fr-FR
  • English (UK)
Consultation

สิทธิเก็บกินเป็นเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับบุคคลคนหนึ่งที่มีสิทธิเต็มที่ในการใช้ทรัพย์สินของอีกบุคคลหนึ่ง ชาวต่างชาติจะได้รับผลประโยชน์จากสิทธิเก็บกินและสิทธิในการใช้ที่ดิน โดยปกติแล้วนั้นชาวต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้และในกรณีเช่นว่านี้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะซื้อที่ดินหรือต้องการใช้สิทธิในที่ดินนั้นก็ทำสิทธิเก็บกิน แนวโน้มการใช้สิทธิเก็บกินมีเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและชาวต่างชาติก็สามารถได้รับสิทธิเหล่านั้น
สิทธิเก็บกิน

 

สิทธิที่ได้รับในการใช้สิทธิเก็บกิน

บุคคลนั้นมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรพัย์ที่เป็นเจ้าของโดยอีกบุคคลหนึ่งในระยะเวลาที่กำหนดหรือจนเสียชีวิต สิทธิในการใช้ทรัพย์สินนั้นเรียกว่าสิทธิเก็บกิน ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติและต้องการจะได้สิทธิเก็บกิน คุณสามารถใช้สิทธิในทรัพย์สิน ได้รับดอกผลของทรัพย์สินที่เกิดขึ้น คุณสามารถให้เช่าทรัพย์สินและได้รับค่าเช่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องแบ่งดอกผลนั้นให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน คุณสามารถใช้สิทธิใดๆได้ทั้งสิ้นยกเว้นสิทธิในการขายหรือทำลาย มีเพียงไม่กี่รายที่ใช้สิทธิเก็บกินเพื่อวัตถุประสงค์ของการอยู่อาศัย ส่วนใหญ่แล้วกฎหมายไทยจะใช้ไปในทางได้ประโยชน์ในดอกผลของสินค้าเกษตรกรรม ในประเทศไทยมีกฎหมายที่คล้ายคลึงกันที่ให้สิทธิในการอาศัยเท่านั้นซึ่งเรียกว่าสิทธิอาศัย

ประโยชน์ของสิทธิเก็บกิน

มีข้อดีหลายข้อเกี่ยวกับการได้สิทธิเก็บกิน อย่างที่ทราบดีว่าชาวต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้นอกจากว่า เป็นการได้มาโดยทางมรดก (เพื่อการอยู่อาศัยไม่เกินกว่าหนึ่งไร่) และเมื่อมีการลงทุนอย่างต่ำ 40 ล้านบาทในราชอาณาจักร ด้วยสิทธิเก็บกินนี้ชาวต่างชาติสามารถได้ใช้ประโยชน์ในสิทธิบนทรัพย์สินอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลานาน

สิทธิเก็บกินหมายถึงสิทธิที่ให้ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1417 ถึง 1437 โดยที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์(คอนโดมิเนียม/ที่ดิน และ/หรือ บ้าน)ยินยอมให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาจำกัดในการได้ใช้ ครอบครอง จัดการและได้ประโยชน์จากทรัพย์สินโดยที่จะไม่ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือเสื่อมสภาวะแห่งทรัพย์สิน บางคนยังกล่าวว่าสิทธิเก็บกินเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของชั่วคราว
 

usufruct-usufruit

 

ข้อเสียของสิทธิเก็บกิน

เมื่อคุณได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน คุณไม่สามารถโอนหรือขายที่ดินหรือแม้แต่โดยทางมรดก คุณไม่สามารถสร้างหรือทำการเปลี่ยนแปลงหลักๆในที่ดินได้ สิทธิเก็บกินนี้ค่อนข้างจำกัดถ้าเปรียบเทียบกับสัญญาเช่าในประเทศไทย

สัญญาเช่ามีกำหนดไม่เกินสามสิบปีและหลังจากนั้นถ้าเจ้าของและผู้เช่าต้องการต่อสัญญา ก็จะต้องเข้าทำสัญญากันใหม่และเตรียมสัญญากันอีกต่อไป 30 ปี อย่างไรก็ตามไม่มีการรับประกันว่าหลังจากสามสิบปีแล้วเจ้าของทรัพย์สินจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ดังนั้นสิทธิเก็บกินจึงมีประโยชน์และค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติ

ถ้าคุณต้องการรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในสิทธิเก็บกิน คุณสามารถติดต่อบริษัทกฎหมายและปรึกษากับทนายความได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวสิทธิเก็บกินในประเทศไทย:

ท่านสามารถประหยัดเงินได้โดยใช้บริการออนไลน์ของเรา สัญญาให้สิทธิเก็บกินออนไลน์
ทางเราสามารถจัดทำสัญญาสิทธิเก็บฉบับภาษาไทยและอังกฤษซึ่งจัดทำโดยทนายความผู้รับใบอนุญาตและสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันหลังจากได้รับชำระเงินแล้ว

การบริการและราคาสำหรับการร่างสัญญาสิทธิเก็บกินเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการจดทะเบียนที่คุณดำเนินการเองพร้อมด้วยความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ ถ้าคุณต้องการให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้น

ติดต่อเราโดยการส่งคำขอที่นี่ แจ้งรายละเอียดการบริการที่คุณต้องการ ตารางเวลาและให้ข้อมูลแก่เราให้ได้มากที่สุด ทางเราจะตอบกลับท่านภายใน 72 ชั่วโมง

Online appointment
Let's Talk!
Click below to make an appointment to speak on the phone, video-call by Skype, or visit our office.
Schedule Now