ตรวจคนเข้าเมืองไปยังประเทศไทย

ประเภทวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชาวต่างชาติที่จะมาถึงประเทศไทยจากกระทรวงการต่างประเทศ

A) กฎหมายระเบียบและกฎระเบียบ

1พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (1965) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2551 (2008) - การแปลภาษาอังกฤษ (Thaivisa)

2พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ภาษาอังกฤษ)

3พระราชบัญญัติสัญชาติ (ภาษาอังกฤษ)

บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในราชอาณาจักร (อังกฤษ)

4วิ่งชายแดน - กฎระเบียบใหม่ของการ limitating มิถุนายน 2009 ถึง 4 ครั้ง

5 90 วันการแจ้งเตือน

6สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในภาคอีสาน

7สำนักตรวจคนเข้าเมืองฉบับที่ 38/2552 สั่งตรวจคนเข้าเมืองสำนักงาน - ภาษาอังกฤษแปลโดยทนายความอีสาน ความต้องการที่เข้มงวดในการใช้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่น

8สำนักตรวจคนเข้าเมืองฉบับที่ 38/2552 สั่งตรวจคนเข้าเมืองสำนัก - ข้อความภาษาไทย

9กรุงเทพมหานครประกาศเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองการแจ้งเตือนอยู่ 90 วัน

10สั่งตำรวจไทย 777/2551 - อีสานแปลโดยทนายความ: พื้นฐานสำหรับการขยายการเข้าพัก

11สั่งตำรวจไทย 777/2551 - ข้อความภาษาไทย

12Immigration Bureau สั่ง 305/2551 - เอกสารสำหรับการขยายตัวของการเข้าพัก (แปลโดย Tilleke & Gibbins)

13Immigration Bureau สั่ง 305/2551 - ข้อความภาษาไทย

14กฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานประจำปีสำหรับการขยายการเข้าพัก - เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ:

ในฐานะของการปรับปรุงล่าสุดของโพสต์นี้เว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองไม่ได้

การปรับปรุงยังสอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

777/2551

ข การเชื่อมโยงบางอย่างเกี่ยวกับเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองอาจไม่ทำงานในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบางส่วน แต่ส่วนใหญ่อาจจะทำงานร่วมกับ Microsoft Internet Explorer

15สั่งตำรวจไทย 608/2549 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งซื้อ 778/2551 ตำรวจ - ภาษาอังกฤษแปล: ข้อ จำกัด ที่เข้าพักได้รับการยกเว้นวีซ่า

16สั่งตำรวจไทย 778/2551 - ข้อความภาษาไทย

17พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 - แปลเป็นภาษาอังกฤษ

18พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 - ข้อความภาษาไทย

19รายงานที่อยู่ 90 วันโดยทางไปรษณีย์

  

B) ถิ่นที่อยู่ถาวร; สัญชาติไทย

1คู่มือ Camerata ของที่พำนักถาวร

2แอพลิเคชันสำหรับปลัด Residence - เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมือง

3เรื่อง dbrenn ของแอพลิเคชันเป็นพลเมืองไทย

4พลเมืองไทยผ่านสามีของไทย

5ความต้องการที่อยู่อาศัยถาวร (อังกฤษ) ธันวาคม 2003

 

 

C) การเชื่อมโยงและข้อมูล

วีซ่า (จากสถานทูตไทย / สถานกงสุล)

1การขอวีซ่าประเภทและความต้องการ - เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ

2รายงานล่าสุดของการขอวีซ่าในภูมิภาค

3วีซ่าแบบฟอร์มใบสมัคร (PDF) อย่างไรก็ตามสถานกงสุลส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบของตัวเอง

4วีซ่าหมดอายุวันหมายความว่าอย่างไร - เว็บไซต์ของสำนักตรวจคนเข้าเมือง

5สำนักงานสถานกงสุลไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

6เว็บไซต์โต้ตอบการตรวจสอบหนังสือเดินทางวีซ่าและความต้องการตั๋วสำหรับการเดินทางไปยังประเทศไทย

 

ได้รับอนุญาตให้อยู่ส่วนขยายของการเข้าพัก, ใบอนุญาตกลับเข้าตรวจคนเข้าเมืองและเรื่องอื่น ๆ

1 วีซ่าระยะเวลาในการเข้าพักได้รับอนุญาตจากตรวจคนเข้าเมือง

2 ที่อยู่และ Google แผนที่สถานที่ตั้งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

D) คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทย (ภาษาอังกฤษ)

 

วีซ่านักท่องเที่ยว

Shenghen วีซ่า (ข้อมูลฝรั่งเศส)

Shenghen วีซ่า (สถานทูตดัตช์ในกทม.)

สำหรับสหราชอาณาจักร

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับแคนาดา

ออสเตรเลีย

 

คู่หมั้น / ภรรยา / คู่สมรส / วีซ่าครอบครัว

ออสเตรเลีย

ประเทศเบลเยียม

แคนาดา

ฝรั่งเศส

ฟินแลนด์

ประเทศเยอรมัน

อิตาลี

เนเธอร์แลนด์

สวีเดน

สหรัฐ

 

ชนิดอื่น ๆ ของการขอวีซ่า 

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)