Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าแรก

กฎหมายไทย

ครอบครัว

ธุรกิจ

ทรัพย์สิน

อื่นๆ

บริการออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

การทวีความรุนแรงของการอภิปรายด้านความเป็นเจ้าของของชาวต่างชาติ

ค้นหาเว็บไซต์ของเรา

|
084-471-5775
  • English (UK)
  • fr-FR
  • English (UK)
Consultation

การทวีความรุนแรงของการอภิปรายด้านความเป็นเจ้าของของชาวต่างชาติ

 

"เรามีข้อบังคับและกระบวนการในการสืบสวนเรื่องผิดกฏหมาย แต่ไม่มากนัก เราต้องเคารพสิทธิของแต่ละบุคคลและถือว่าบุคคลจะไม่ให้การเท็จแก่เจ้าหน้าที่ "- อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน

โดย: KANANA KATHARANGSIPORN

ตีพิมพ์: 15/06/2552 at 12:00 AM

บางกอกโพสต์

กรมที่ดินไม่ได้มีนโยบายที่จะกลั่นกรองการเข้าซื้อกิจการซึ่งมีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นการใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องในนามของชาวต่างชาติเป็นที่น่าสงสัย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดินกล่าว

กรณีการเพิกถอนความเป็นเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีการร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นกับหน่วยงานที่ดูแล เขากล่าว

"ทุกปีมีการดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นจำนวน 5.5 ล้านรายการ และเราได้รับเรื่องร้องเรียนประมาณ 1,000 ราย" เขากล่าว "เราไม่มีเวลาตรวจสอบทุกรายการ แต่เราจะตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียน"

นายอนุวัฒน์ตอบหลังจากจดหมายข่าวหลายฉบับในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากผู้อ่านที่สอบถามนโยบายของกรมฯ เกี่ยวกับการซื้อที่ดินของชาวต่างชาติ บางคนกล่าวหาว่าเป็นชาวต่างชาติ

เขากล่าวว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่กรมจะตรวจสอบทุกรายการที่สงสัยว่าจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นชาวไทยที่เป็นเจ้าของที่ดินแทนชาวต่างชาติ ในความเป็นจริงการสืบสวนจะดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการร้องเรียน

"ไม่มีอะไรใหม่ในประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับการซื้อที่ดินโดยชาวต่างชาติ" เขากล่าวเสริม

"สำหรับการซื้อหรือการโอนกรรมสิทธิ์ เรามีข้อบังคับและกระบวนการในการตรวจสอบการผิดกฎหมาย แต่ไม่มากนัก เราต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและถือว่าบุคคลจะไม่ให้การเท็จแก่เจ้าหน้าที่"

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ชาวต่างชาติสามารถได้มาซึ่งที่ดินโดยถูกต้องตามกฎหมายในฐานะทายาททางกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย

หรือทางหนึ่งชาวต่างชาติต้องลงทุนอย่างน้อย 40 ล้านบาท และรักษาไว้เป็นเวลา 5 ปีโดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้นในทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ภายใต้หลักเกณฑ์สองข้อนี้ ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินได้ถึงหนึ่งไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนี้กรมที่ดินยังช่วยให้สัดส่วนการถือครองที่ดินในอาคารชุดเพิ่มขึ้นถึง 49% นายอนุวัฒน์กล่าว

หากชาวต่างชาติมีคู่สมรสชาวไทยทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือคอมมอนลอว์ และต้องการซื้อที่ดิน คู่สมรสชาวไทยต้องให้เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินที่ซื้อนั้นเป็นทรัพย์สินแยกต่างหากทั้งหมดหรือทรัพย์สินส่วนตัวของคู่สมรสชาวไทย ไม่ใช่การร่วมซื้อทรัพย์สิน

"ถ้าชาวต่างประเทศมีความขัดแย้งกับคู่สมรสชาวไทยของเขาและร้องเรียนเรื่องการเป็นเจ้าของที่ดินต่อกรมที่ดิน เราจะตรวจสอบ" นายอนุวัฒน์กล่าว "ถ้าเราพบว่าการเป็นเจ้าของเป็นสิ่งผิดกฎหมายเราจะขอให้พวกเขาโอนหรือขายที่ดินภายใน 180 ถึง 365 วัน"

หากไม่สามารถโอนหรือขายได้ภายในหนึ่งปี กรมที่ดินจะใช้อำนาจในการดำเนินการดังกล่าว ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างคู่สมรสที่ไม่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องได้รับการแก้ไขภายใต้กฎหมายแพ่ง

"การเปลี่ยนแปลงกฎการครอบครองที่ดินในต่างประเทศ เช่น การขยายระยะเวลาการเช่าเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี หรือการเพิ่มโควต้าของชาวต่างชาติในการซื้อคอนโดมิเนียมเป็นเรื่องที่รัฐบาลกำหนดไว้เสมอ กรมที่ดินพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล "นายอนุวัฒน์กล่าว

เขาเสริมว่าชาวต่างชาติทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมาย

"สิ่งที่พวกเขาควรจะต้องคำนึงถึงคือความห่วงใยต่อประเทศชาติ จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามในการใช้กฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นพลเมืองไทยที่ดี" เขากล่าว 

 

Online appointment
Let's Talk!
Click below to make an appointment to speak on the phone, video-call by Skype, or visit our office.
Schedule Now